Felhasználási feltételek

Egyéb rendelkezés hiányában a Hitachi Medical Systems ezen honlapja és annak teljes tartalma, beleértve a design-t, a szöveget, a grafikákat, a logókat, képeket, videókat és dokumentumokat, szerzői jogi védelem alatt áll és a Hitachi Medical Systems Europe Holding AG, Svájc, a leányvállalatai, illetve annak a személynek vagy vállalatnak a tulajdonát képezik, amelyik közzétette a fenti tartalmakat. A honlapon található vagy azzal kapcsolatos minden szerzői és intellektuális jog tulajdonosa, illetve egyes esetekben licensz birtokosa a Hitachi Medical Systems Europe Holding AG és/vagy a leányvállalatai.  Minden meglévő jog fenntartva.

A Hitachi Medical Systems Holding (saját nevében, illetve az illetékes leányvállalatai nevében) felhatalmazza Önt, hogy a dokumentumokat kizárólag szervezeten belüli nem kereskedelmi célú felhasználásra lemásolja, feltéve, hogy a fenti szerzői jogi megjegyzés minden példányban szerepel. Az előbbi kifejezett rendelkezésen kívül a jelen leírás semelyik kitétele nem értelmezhető úgy, hogy bármiféle licencet vagy jogot ruházna át a Hitachi bármely szerzői jogával, szabadalmával, védjegyével vagy más szellemi tulajdonjogával kapcsolatban.

Jelen kiadvány pontatlanságokat vagy hibákat tartalmazhat. A dokumentumokat a jelenlegi formájukban biztosítjuk, bármilyen – akár kifejezett, akár vélelmezett – jótállás nélkül, ideértve többek között a forgalmazhatóságra, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságra, illetve bármely harmadik fél jogainak sértetlenségére vonatkozó vélelmezett jótállást. A HITACHI MEDICAL SYSTEMS HOLDING SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS A JELEN DOKUMENTUMOK FELHASZNÁLÁSÁBÓL ADÓDÓ SEMMIFÉLE RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, ILLETVE BÁRMELY KÁRÉRT, LEGYEN AZ SZERZŐDÉSES KÁR, JOGELLENES KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB. Jelen dokumentumok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatók.