A HITACHI MEDICAL SYSTEMS EUROPE ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Kelt: 2018. május 24.

1. Weboldalak és adatkezelőik ugrás a lap tetejére

1.1. A HMSE cégcsoport különböző országokban weboldalakat üzemeltet. Az összes weboldal közös adatkezelője a (i) Hitachi Medical Systems Europe Holding AG, Sumpfstrasse 13, CH-6312 Steinhausen, Svájc, e-mail: eu.cdp@hitachi-medical-systems.com és (ii) az adott országban működő, az alábbiakban megjelölt cégek. Ahol nincs megadva közös adatkezelő, az adatkezelő a Hitachi Medical Systems Europe Holding.

WeboldalKözös adatkezelő
hitachi-medical-systems.eu-
hitachi-medical-systems.com-
hitachi-medical-systems.deHitachi Medical Systems GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 3
DE - 65205 Wiesbaden
Németország
hitachi-medical-systems.atHitachi Medical Systems GesmbH
Industriezentrum Nö-Süd
Strasse 2a, Objekt M 39/2
AT - 2351 Wiener Neudorf
Ausztria
hitachi-medical-systems.ch-
hitachi-medical-systems.frHitachi Medical Systems S.A.S.
39, avenue Urbain Le Verrier
FR - 69800 St-Priest
Franciaország
hitachi-medical-systems.co.ukHitachi Medical Systems Ltd
1 Davy Close
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough
UK - Northamptonshire NN8 6XX
Egyesült Királyság
hitachi-medical-systems.esHitachi Medical Systems SL
Manoteras, 22 - 2a
Locales 70 y 87, off. 87
ES - 28050 Madrid
Spanyolország
hitachi-medical-systems.nlHitachi Medical Systems B.V.
Edisonstraat 1a
NL - 2811 EM Reeuwijk
Hollandia
hitachi-medical-systems.beHitachi Medical Systems N.V.
Mechelen Noord II
Wayenborgstraat 8
BE - 2800 Mechelen
Belgium
hitachi-medical-systems.huHitachi Medical Systems Kft
Ligetvàros Business Center I, emelet 102
Damjanich u. 11 - 15
HU - 1071 Budapest
Magyarország
hitachi-medical-systems.itHitachi Medical Systems S.p.A
Via Lomellina 27a
I-20090 Buccinasco (MI)
Olaszország
spp.hms-eu.com-
extra.hms-eu.com-
fts.hms-eu.com-

 

1.2. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik a harmadik felek platformjain (pl. Facebook) elhelyezett összes majdani HMSE márkaoldalra, valamint a majdani HMSE mobilalkalmazásokra is (a fent említett weboldalak, HMSE mobilalkalmazások és a harmadik felek platformjain elhelyezett majdani HMSE márkaoldalak a továbbiakban külön-külön és együttesen: Weboldalak).

1.3. Hacsak máshol kifejezetten másként nem jelezzük, ön a HMSE egységgel áll jogviszonyban, amely az ön által látogatott weboldal adatkezelője, valamint közös adatkezelője annak a weboldalnak, amelyen keresztül ön kapcsolatba lép velünk.

1.4. A fenti HMSE vállalatok és bármely kapcsolt vállalkozásuk a továbbiakban külön-külön és együttesen: HMSE. Kétség esetén a „HMSE” és a „mi” kifejezés, illetve ezek ragozott alakjai az ön által látogatott Weboldal adatkezelőjére vagy közös adatkezelőjére vonatkoznak.

ugrás a lap tetejére

2. Az Adatvédelmi nyilatkozat tárgya ugrás a lap tetejére

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat mindenkor érvényes változata, beleértve az itt hivatkozott összes, mindenkor érvényes adatvédelmi feltételt (a továbbiakban: Adatvédelmi nyilatkozat) a Cookie (süti) kezelési irányelvekkel együtt képezik azt az alapot, amely szerint öntől adatokat – beleértve a személyes adatokat is – gyűjtünk, illetve amelyeket ön internetes felhasználóként, potenciális vagy meglévő ügyfélként, partnerként, ügynökként, forgalmazóként, szállítóként, telephelyeink látogatójaként, az általunk tartott képzések résztvevőjeként vagy oktatójaként számunkra megad, és amit kezelünk. A munkavállalóinkra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot az adott munkavállaló munkaszerződése szabályozza. Álláskeresőként önnek elektronikus toborzási eszközt kell használnia, amelyre külön adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

ugrás a lap tetejére

3. Adatvédelmi tanácsadó, adatvédelmi tisztiviselő, felügyeleti hatóság és fő felügyeleti hatóság az EU területén ugrás a lap tetejére

A HMSE Csoport adatvédelmi tanácsadójaHitachi Medical Systems Europe Holding AG, Címzett: Counselor on Data Protection (adatvédelmi tanácsadó), Sumpfstrasse 13, CH - 6312 Steinhausen, Svájc e-mail: eu.cdp@hitachi-medical-systems.com
Adatvédelmi tisztviselő NémetországHEC Harald Eul Consulting GmbH, Auf der Höhe 34, DE - 50321 Brühl, Németország
e-mail: info@he-c.de
Felügyeleti hatóság SvájcFederal Data Protection and Information, Commissioner, Feldeggweg 1, CH - 3003 Bern, Svájc
www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html
Uniós fő felügyeleti hatóságDer Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163, DE - 65021 Wiesbaden, Németország
e-mail: a Weboldalon lévő kapcsolati űrlapon keresztül
datenschutz.hessen.de
ugrás a lap tetejére

4. Adatkezelési elveink ugrás a lap tetejére

4.1. Vállaljuk, hogy az öntől kapott, illetve begyűjtött adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, csakis olyan célból kezeljük, amelyeket az Adatvédelmi nyilatkozatban és az önnel kifejezetten közölt egyéb dokumentumokban (pl. mobilalkalmazás feltételei) meghatározunk.

4.2. A személyes adatok közlése önkéntes; azonban bizonyos adatok közlése nélkül egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem elérhetők vagy nem megvásárolhatók.

4.3.A személyes adatait tartalmazó adatbázis kezelésével nem bízunk meg más felet, azt nem értékesítjük, nem adjuk bérbe vagy koncesszióba, nem ruházzuk át stb., kivéve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon.

ugrás a lap tetejére

5. Jogszerű adatkezelés ugrás a lap tetejére

Az ön hozzájárulása nélkül nem gyűjtjük és nem használjuk fel az ön személyes adatait, kivéve, ha az alábbi jogalapok valamelyike alapján jogszerűen gyűjthetjük és használhatjuk azokat:

 • ha az adatkezelés a köztünk létrejövő szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőzően az ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • ha az adatkezelés a cégünk vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az ön jogai vagy érdekei;
 • ha az adatkezelés az ön vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges (például, ha közvetlen veszély áll fenn);
 • alkalmanként, ha az adatkezelés közérdekből szükséges, vagy arra jogi kötelezettség teljesítése során, bírósági határozat alapján, vagy jogi követelések gyakorlása vagy védelme keretében kerül sor.
ugrás a lap tetejére

6. Adatok, amelyeket gyűjthetünk és kezelhetünk ugrás a lap tetejére

6.1. Az alábbi általános adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük önnel kapcsolatban:

 • önre vonatkozó adatok, amelyeket akkor ad meg, amikor valamilyen kommunikációs csatornán kapcsolatba lép velünk, különösen az ön neve és elérhetősége;
 • amelyeket a Weboldalunkon lévő kapcsolati és más űrlapok kitöltésekor ad meg nekünk, különösen az ön neve és elérhetősége;
 • amelyeket értékesítési, vásárlási vagy szolgáltatási eljárás során ad meg, különösen az ön neve, elérhetősége, számlázási címe, szállítási címe;
 • amelyeket a velünk való szerződés megkötése és/vagy teljesítése keretében ad meg, a fentieken túl különösen a céges kapcsolattartó személye, a kereskedelem ellenőrzésére szolgáló jelzések, bérszámfejtési információk;
 • amelyeket valamely eseményen, kongresszuson, képzésen, versenyen vagy az általunk vagy valamely kapcsolt vállalkozásunk által támogatott vagy szervezett promóción való részvétel során ad meg nekünk;
 • amelyeket az általunk vagy valamely kapcsolt vállalkozásunk által szervezett vagy népszerűsített szimpózium vagy esemény regisztrálásakor vagy részvételekor ad meg nekünk;
 • amelyeket akkor ad meg, ha úgy dönt, hogy részt vesz valamely felmérésben és kitölt egy kérdőívet;
 • amelyeket akkor ad meg, amikor a vendégkönyvünkbe regisztrál;
 • amelyeket üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódóan harmadik féltől, például eseményszervezőtől kapunk meg;
 • amelyeket annak során kapunk meg, hogy ön a Weboldalunkat böngészi.

6.2. Egyéb adatok (a személyes adatok különleges kategóriái): további adatokat is gyűjthetünk, használhatunk és kezelhetünk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ezen felül írottak, illetve az alábbiakban ismertetettek szerint:

 • fizetési adatok (banki információk, betéti- és hitelkártyaadatok), amelyeket ön fizetéskor ad meg;
 • betegadatok abban a valószínűtlen esetben, ha ügyfelünk (pl. orvos, kórház) nem törölte a betegadatokat az általunk támogatott és karbantartott eszközről.
ugrás a lap tetejére

7. Adatkezelés célja ugrás a lap tetejére

7.1. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott jogszerű adatkezelés feltételeire figyelemmel a fentiekben ismertetett személyes adatokat a következő célokra használhatjuk fel.

a) Szerződés teljesítését szolgáló vagy azt megelőző adatkezelés alapján:

 • az köztünk létrejött szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése;
 • az ügyfelekkel vagy beszállítókkal való üzleti tárgyalások, találkozók és kapcsolattartás;
 • az ön számára potenciálisan érdekes tranzakciók, termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amint ezt az Adatvédelmi nyilatkozat az alábbiakban meghatározza;
 • termékértékesítés utáni szolgáltatása nyújtása, eseményekre és új termékekre vonatkozó információk küldése;
 • üzleti folyamatok ellenőrzését és optimalizálását szolgáló, valamint az általános gondossági kötelezettség ellátására irányuló intézkedések, ideértve a kapcsolt vállalatok ellenőrzését és felügyeletét (pl. az anyavállalat által);
 • termékeink szerződéses támogatása és karbantartása, melynek során ügyfeleink (pl. orvos, kórház) gondoskodnak arról, hogy ne férhessünk hozzá a betegadatokhoz;
 • jelenlegi, potenciális vagy korábbi ügyfél vagy beszállító különböző megkereséseire adott válasz;
 • biztosítani, hogy Weboldalunk a lehető leghatékonyabban jelenjen meg az ön számára;
 • jövőbeni vásárlási élmény személyre szabása;
 • a HMSE belső igényei szempontjából szükséges, az ön weboldalas látogatására vonatkozó marketingelemzés és statisztikai kutatás;
 • olyan termékek vagy szolgáltatások nyújtása az ön számára, amelyeket ön kér tőlünk;
 • értesítések küldése, pl. a felhasználási feltételek változásaira vonatkozóan;
 • jó minőségű ügyfélszolgálat biztosítása;
 • az ön részéről érkező majdani hozzájárulás naplózása;
 • jogunk és követeléseink védelme.

b) Az adatkezelő vagy valamely harmadik fél által követett jogos érdek alapján:

 • statisztikai értékelések a vállalati menedzsment, költségnyilvántartás és -ellenőrzés, beszámolók, belső és külső kommunikáció, vészhelyzetek kezelése, az operatív teljesítmény számviteli és adóügyi értékelése, és kockázatkezelés terén;
 • IT-biztonság (beleértve a rendszer tesztelését és plauzibilitási teszteket) és általános biztonság szavatolása, beleértve az épületés létesítménybiztonságot, a házjogok biztosítását és gyakorlását (például hozzáférési ellenőrzések révén); az adatok integritásának, hitelességének és rendelkezésre állásának biztosítása, bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása; felügyeleti szervek vagy ellenőrző szervek általi ellenőrzés (pl. audit);
 • szolgáltatások és termékek, valamint a meglévő rendszerek és folyamatok fejlesztése;
 • a személyes adatok nyilvánosságra hozatala a vállalati értékesítési tárgyalások során a kellő gondosság keretein belül;
 • európai és nemzetközi terrorizmusellenes vagy exportellenőrzési listákkal való összehasonlítás, amennyire ez túlmutat a jogi kötelezettségeken;
 • adataink továbbfejlesztése, többek között a nyilvánosan hozzáférhető adatok felhasználásával vagy kutatásával, vagy nyilvánosan elérhető adatok harmadik félen keresztül történő beszerzésével;
 • statisztikai értékelés és piaci elemzés, valamint benchmarking;
 • jogi követelések és védelem érvényesítése olyan jogvitákban, amelyek nem közvetlenül a szerződéses viszonynak tulajdoníthatók;
 • adatok korlátozott tárolása, ha a törlés nem lehetséges, vagy a tárolás speciális módja miatt csak aránytalan erőfeszítéssel lehetséges;
 • pontozási rendszerek és automatizált döntéshozatali folyamatok kidolgozása;
 • bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása, ha nem kizárólag a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében történik;
 • belső és külső vizsgálatok, biztonsági felülvizsgálatok;
 • telefonbeszélgetések ellenőrzése és rögzítése minőségellenőrzési és képzési célokra;
 • magánjogi vagy hivatalos jellegű tanúsítványok (pl. ISO-tanúsítványok) megőrzése és fenntartása;
 • tulajdonjogok biztosítása és gyakorlása a megfelelő intézkedések segítségével, illetve videokamerás megfigyeléssel ügyfeleink és munkavállalóink védelme, bűncselekmények megelőzése, továbbá bizonyítékok biztosítása érdekében.

c) Az ön jóváhagyása alapján:

Egyes célokra személyes adatai az ön hozzájárulásával is feldolgozhatók. Főszabályként ön bármikor visszavonhatja ezt. Különösen az alábbi összefüggésben kezelünk az ön beleegyezésén alapuló adatokat:

 • az ön által kért információk nyújtása;
 • hirdetés, piackutatás vagy véleménykutatás, amennyiben ön nem ellenezte az adatok felhasználását.

Alapelvként a hozzájárulás visszavonása csak a jövőre érvényes, és nem érinti a visszavonás előtt megtörtént adatkezelést, ami továbbra is törvényes.

d) Jogi kötelezettség teljesítéséhez, úgymint:

 • személyazonosság és életkor ellenőrzése;
 • csalás és pénzmosás megelőzése;
 • európai és nemzetközi exportellenőrzési listáknak való megfelelés;
 • adójogi ellenőrzés és jelentéstételi kötelezettségek teljesítése;
 • adatok archiválása adatvédelmi és adatbiztonsági célokra, valamint az adó- és más hatóságok által végzett ellenőrzésekhez;
 • bizonyításfelvétel, büntetőeljárás vagy polgári jogi követelések érvényesítése céljából.
ugrás a lap tetejére

8. A nem öntől származó adatok forrása ugrás a lap tetejére

Amennyiben ez termékeink forgalmazásához és értékesítéséhez, illetve szolgáltatásaink nyújtása vagy üzleti tevékenységünk folytatása érdekében szükséges, úgy más vállalatoktól vagy harmadik féltől (például hitelintézettől, kiadótól) kapott személyes adatokat kezelünk, amilyen mértékben az megengedett. Ezenfelül kezelünk olyan személyes adatokat is, amelyeket jogszerűen szereztünk vagy kaptunk nyilvánosan hozzáférhető forrásból (például telefonkönyv, kereskedelmi és társulási nyilvántartás, regisztrációs nyilvántartás, adósnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, sajtó, internet és más médiumok).

ugrás a lap tetejére

9. IP-cím és egyéb, az ön böngészője által szolgáltatott paraméterek ugrás a lap tetejére

9.1. Weboldalunk látogatása során a szerver naplófájlja ideiglenesen tárol bizonyos adatokat. Webhelyünk elérésekor az ön végfelhasználói eszközének böngészője automatikusan megadja ezeket az információkat. Ez különösen, de nem kizárólag a következőket foglalhatja magában:

 • IP-cím;
 • látogatásainak részletei, beleértve például a hozzáférés dátumát és időpontját;
 • az elérni kívánt fájl forrásának neve és URL-címe;
 • az a honlap, ahonnan honlapunkhoz hozzáfér (hivatkozó URL);
 • böngésző típusa és verziója, valamint a böngésző által szolgáltatott egyéb információk (például az eszközön futó operációs rendszer, internetszolgáltató neve, földrajzi hely, nyelvi beállítások stb.).

9.2. Ezeket az információkat a következő célokra használhatjuk fel:

 • a rendszer kezelése, biztonsága és stabilitása;
 • statisztikák (pl. aggregált jelentések létrehozása, például a látogatók böngészési műveleteinek és mintáinak statisztikai adatai);
 • további adminisztratív célok, illetve
 • csalás elleni védelem és egyéb biztonsági célok, például ha a Weboldalunkon vagy annak elérése során az ön vagy készüléke által mutatott viselkedés sérti a HMSE vagy a HMSE-vel együttműködő harmadik felek érdekeit, vagy megkárosítja azokat.
ugrás a lap tetejére

10. Cookie-k és webanalitika ugrás a lap tetejére

Weboldalunkon cookie-kat („sütiket”, azon belül ún. munkamenet sütiket és állandó sütiket) és webanalitikai eszközöket használunk, amelyekre a külön dokumentumban megfogalmazott Cookie (süti) kezelési irányelvek vonatkoznak.

ugrás a lap tetejére

11. Hírlevelek, üzenetek és riasztások ugrás a lap tetejére

11.1. Amikor (honlapunkon keresztül) személyes adatokat, illetve elérhetőséget ad meg, ön elfogadja (azon joga függvényében, hogy hozzájárulását megtagadhatja vagy visszavonhatja a következő pontban részletezettek szerint), hogy hírleveleket, üzeneteket és egyéb értesítéseket küldhetünk önnek postai úton, e-mailben, SMS-ben, push értesítések formájában vagy telefon. Ilyen, emberi beavatkozással vagy anélkül megvalósuló kapcsolattartást többek között direkt marketing vagy a HMSE által kínált hasonló termékek vagy szolgáltatások reklámozása céljából végzünk.

11.2. Fenntartjuk a jogot, hogy (i) megválasszuk, kiknek küldünk hírlevelet, üzenetet, illetve riasztást, és (ii) ügyfeleink és leendő ügyfeleink adatbázisából eltávolítsunk bárkit, aki a hírlevelek, üzenetek, illetve riasztások címzettjeként ott szerepel, még akkor is, ha a személy hozzájárult ahhoz, hogy ilyen kommunikációt kapjon; mind az (i), mind a (ii) pont a HMSE nevében történő további kötelezettségvállalás és további értesítés nélkül is érvényes.

ugrás a lap tetejére

12. Profilalkotás ugrás a lap tetejére

Személyes adatait egyes személyes szempontok értékelése (profilalkotás) céljával is feldolgozhatjuk. Értékelési eszközöket használhatunk annak érdekében, hogy célzott tájékoztatást és tanácsot adhassunk önnek a termékekről. Ezek az eszközök lehetővé teszik a keresletorientált terméktervezést, kapcsolattartást és reklámozást, beleértve a piac- és véleménykutatást. Az ilyen eljárások felhasználhatók a fizetőképesség és a hitelképesség értékelésére, valamint a pénzmosás és a csalás elleni küzdelemre is.

ugrás a lap tetejére

13. Az adatok tárolásának és kezelésének helye ugrás a lap tetejére

13.1. Az öntől begyűjtött adatokat az Európai Gazdasági Térség (EGT), az Európai Unió (EU) vagy Svájc területén kezeljük, tároljuk, illetve ide továbbítjuk.

13.2. Az öntől begyűjtött adatok az EGT-n, az EU-n és Svájcon kívül is kezelhetők, tárolhatók, valamint oda továbbíthatók, feltéve, hogy minden olyan lépést megtettünk, amelyet az alkalmazandó jogszabályok előírnak a személyes adatok külföldre való továbbítására vonatkozóan. Minden esetben biztosítjuk, hogy a vonatkozó törvények által megkövetelt megfelelő garanciák rendelkezésre álljanak az adatok külföldre történő továbbítása, ottani tárolása vagy elhelyezése előtt.

ugrás a lap tetejére

14. Az ön adatainak közlése és a címzettek kategóriái ugrás a lap tetejére

14.1. Az öntől begyűjtött adatokat a saját munkatársaink, a HMSE-csoport kapcsolt vállalatai, illetve kapcsolt vállalataink valamelyikének harmadik fél szolgáltatója kezelheti. Ezek a munkatársak többek között a Weboldal üzemeltetésével, a termékek értékesítésével, a megrendelés teljesítésével, a fizetési adatok feldolgozásával vagy a támogatási szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak

14.2. Személyes adatait közölhetjük, illetve továbbíthatjuk bármelyik kapcsolt vállalkozásunknak, ami a HMSE vállalatcsoport bármely tagja lehet, valamint közvetlen, közvetett és legfelső holdingtársaságunknak és leányvállalataiknak abban az esetben, ha az önnek nyújtott szolgáltatásaink teljesítésének módját átszervezzük, és az adattovábbítás vagy közlés szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást továbbra is nyújthassuk vagy folytathassuk.

14.3. Adatait harmadik fél szolgáltatók felé is közölhetjük (i) az ön felé fennálló kötelezettségeink végrehajtásához, ideértve többek között a megrendelt termékek futárral történő szállítását, postai küldemények, e-mailek, SMS-ek vagy push-értesítések küldését, vagy (ii) olyan szolgáltatók felé, amelyek számunkra vagy kapcsolt vállalkozásainknak bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak, úgymint adatelemzés, marketingtámogatás, reklámszolgáltatások, fordítás, befizetések feldolgozása, logisztikai és ügyfélszolgálati szolgáltatások, tanácsadás, könyvvizsgálat és jogi szolgáltatások, illetve általában az Adatfeldolgozás célja pontban leírt célokkal kapcsolatban. Az ilyen adatközlés megengedett, amennyiben a harmadik fél számára szükséges, hogy hozzáférjen az adatokhoz – azonban az adatok más célra nem használhatók, különösen nem saját belső üzleti célokra –, és amennyiben megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaznak.

14.4. Amennyiben a fizetési adatokat közvetlenül nekünk adja meg (termékvisszaküldés esetén bankszámla-adatokkal együtt), úgy harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató felé közölhetjük azokat, amennyiben ez a visszatérítéshez vagy a kifizetéshez szükséges.

14.5. Az ön bankkártyájának, hitelkártyájának vagy betéti kártyájának kibocsátója és valamely harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató hozzáférhet vagy megtekintheti a megrendeléshez vagy a vásárlási szerződéshez kapcsolódó adatokat vagy dokumentumokat.

14.6. Ezenfelül is közölhetjük adatait harmadik féllel az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően:

 • ha céget vagy eszközt adunk el vagy vásárolunk, amely esetben személyes adatait közölhetjük a cég vagy eszköz leendő eladójával vagy vevőjével;
 • ha a Weboldal kezelőjét vagy annak összes lényeges eszközét harmadik fél megszerzi, amely esetben a birtokunkban lévő személyes ügyféladatok képezik az átruházott eszközök egyikét;
 • ha kötelesek vagyunk személyes adatait nyilvánosságra hozni vagy megosztani annak érdekében, hogy jogi, szabályozási vagy bíróság által meghagyott kötelezettségünknek eleget tegyünk;
 • Adatvédelmi nyilatkozatunk, a Felhasználási feltételek és más megállapodások érvényesítése vagy alkalmazása érdekében, illetve a mi, ügyfeleink vagy mások jogainak, vagyonának és biztonságának védelme érdekében, beleértve a pénzbehajtást; és
 • a jelen Adatvédelmi nyilatkozat egyéb rendelkezései értelmében.
ugrás a lap tetejére

15. Az ön jogai ugrás a lap tetejére

15.1. Az érintett személyek jogait az alkalmazandó nemzeti és nemzetközi jog szabályozza. Az alkalmazandó jogszabályoktól függően az érintett személy a következő jogokat érvényesítheti:

a) átlátható tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól, különösen a GDPR 5. cikke és az DPA (CH) 8. cikke alapján, amely a következő információkra terjedhet ki:

 • megerősítést kérhet tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e;
 • az adatkezelés célja és indoka;
 • a személyes adatok kategóriája;
 • azoknak a címzetteknek a kategóriái, akik számára az ön adatait továbbítjuk vagy közöljük;
 • a tervezett tárolási idő;
 • helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz való jog;
 • fellebbezési jog megléte;
 • az adatok forrása, amennyiben ezeket nem mi gyűjtöttük;
 • automatizált döntéshozatal megléte, ideértve a profilalkotást és adott esetben az erre vonatkozó lényegi tájékoztatást. Jelenleg nem használunk tisztán automatizált döntéshozatali eljárásokat, ha azonban a jövőben egyes esetekben ilyen eljárást alkalmaznánk, erről külön értesítjük, feltéve, hogy ezt jogszabály írja elő;
 • jogában áll tájékoztatást kérni, hogy milyen forrásból szereztük be az általunk kezelt személyes adatait.

b) kérheti az általunk tárolt helytelen vagy hiányos személyes adatok azonnali helyesbítését (GDPR 6. cikk, DPA (CH)) 5. cikk 2. bekezdés).

c) kérheti az általunk tárolt személyes adatok azonnali törlését (GDPR 17. cikk, DPA (CH)) 15. cikk), kivéve ha:

 • a személyes adatokra még szükség van abból a célból, amely miatt azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az adatkezelés jogalapja nem az ön hozzájárulása, illetve az adatkezelés jogszerűen történik;
 • az adatkezelés az uralkodó magánérdek alapján történik, és ez bizonyítható az érintett számára;
 • az adatkezelésre jogilag előírt megőrzési rendelkezés vagy jogszabályi megfelelés vonatkozik.

d) kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, (i) ha vitatja az adatok helyességét, (ii) ha a feldolgozás jogellenes, de ellenzi a törlést, és inkább a használat korlátozását kéri, (iii) ha már nincs szükségünk az adatokra, de önnek jogi követelése érvényesítse, gyakorlása vagy védelme érdekében szüksége van rá, vagy (iv) ha kifogást nyújtott be az adatfeldolgozás ellen a GDPR 21. cikke alapján (GDPR 18. cikk, DPA 15. cikk).

e) lehetősége van, hogy a rendelkezésünkre bocsátott, önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban megkapja, vagy kérje, hogy azokat egy másik felelős személy részére továbbítsuk (GDPR 20. cikk).

f) visszavonhatja a jelen Adatvédelmi nyilatkozathoz való hozzájárulását, illetve kérheti a Weboldalunkról való leiratkozást és törlést (RSS-hírcsatorna esetén) vagy a hírlevélről való leiratkozást. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem vonatkozik a köztünk folyamatban lévő ügyletekre, sem az olyan feldolgozási tevékenységekre, amelyekhez nem volt szükség az Ön hozzájárulására, pl. az adatok kezelése során meglévő jogos, magasabb érdekünk fennállása esetén.

g) bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a feldolgozás közérdekű feladat végrehajtására szolgál (GDPR 6. cikk e) pont), vagy ha az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei alapján áll fenn (GDPR 6. cikk f) pont), feltéve, hogy a tiltakozásra az ön adott helyzete okot ad. Ugyanez vonatkozik a profilalkotásra is. Ha tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha olyan nyomós okot tudunk igazolni, amely indokolja az adatkezelés védelmét és felülírja az ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés jogi követelés érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál (GDPR 21. cikk).

h) bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing-célú feldolgozása ellen. Joga van tiltakozni az ellen, hogy hirdetéseket kapjon; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az közvetlenül kapcsolódik a reklámozáshoz.

15.2 Ha a fenti jogai bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, forduljon írásban (e-mailben vagy aláírt és dátummal ellátott levélben) vagy kötetlen formában ügyfélszolgálatunkhoz a honlapunkon feltüntetett címen.

ugrás a lap tetejére

16. Adatmegőrzés ugrás a lap tetejére

Adatokat a következő időtartamokra tárolunk:

 • törvényi rendelkezésen alapuló adatkezelésből származó adatokat a törvényes megőrzési kötelezettség időtartamára;
 • szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés a szerződéses jogviszony időtartamára, de legfeljebb a szerződéses jogviszony megszűnését követő tíz évig, kivéve jogilag előírt megőrzési rendelkezés esetén;
 • jogos érdekeink védelme érdekében kezelt adatok az adott jogviszony megszűnését követően legfeljebb tíz évig kezelhetők, kivéve jogilag előírt megőrzési rendelkezés esetén;
 • álláspályázatok dokumentumait – ha a munkaszerződés nem jött létre – a sikeres jelentkező munkába állását követő hat hónap elteltével törüljük/semmisítjük meg;
 • azokat az adatokat, amelyekre már nincs szükség és amelyekre nem vonatkozik jogilag előírt megőrzési rendelkezés, a cél és az indoklás érvénytelenné válása után megsemmisítjük;
 • soha nem tárolunk betegadatokat.
ugrás a lap tetejére

17. Adatbiztonság ugrás a lap tetejére

17.1. Vállaljuk, hogy megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk az ön adatai biztonságának megőrzéséhez, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatban és az alkalmazandó jog előírásaiban foglalt kötelezettségeink teljesítéséhez.

17.2. Sajnos az interneten keresztül történő információtovábbítás nem teljesen biztonságos. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megvédjük személyes adatait, nem tudjuk garantálni a Weboldalunkra érkező és onnan továbbított adatok biztonságát; minden adatátvitel az ön saját felelősségére történik. Miután megkaptuk az adatokat, szigorú eljárásokat és biztonsági elemeket használunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozására.

17.3. Nem vagyunk felelősek olyan károkért, amelyek bekövetkezte érdemleges befolyásunkon kívül esik, beleértve azokat a meghibásodásokat, amelyek veszélyeztethetik azon szerverek biztonságát, ahol a személyes adatokat tartalmazó adatbázis található.

17.4. Ha jelszót generálunk az ön számára (vagy ön választ egy jelszót), amely lehetővé teszi Weboldalunk egyes részeinek elérését, ön felelős azért, hogy a jelszó bizalmasan kezelje. Kérjük, hogy a jelszót ne ossza meg senkivel. Ön (csak és kizárólag ön) teljes felelősséggel tartozik az adatok harmadik féllel történő megosztásáért. Kérjük, használjon olyan jelszót, amely nem magától értetődő, és rendszeresen frissítse azt.

ugrás a lap tetejére

18. Személyes adatokkal való visszaélés ugrás a lap tetejére

Nem vállalunk felelősséget olyan esetekre, ha a HMSE képviselőiként nem felhatalmazott, de ilyen szerepben fellépő harmadik fél félrevezeti önt. Kérjük, értesítsen bennünket, ha tudomást szerez harmadik fél által tanúsított hasonló viselkedésről.

ugrás a lap tetejére

19. Jogválasztás és joghatóság (az adatvédelmi hatóságra vonatkozóan is) ugrás a lap tetejére

Jelen Adatvédelmi nyilatkozattal és a benne foglalt feltételekkel kapcsolatos vagy abból eredő összes kérdésre az adatkezelőnek a fenti 3. szakaszban meghatározott székhelye szerinti ország jogrendje vonatkozik. Ugyanezen országok bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Adatvédelmi nyilatkozatból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő viták rendezésére. Az adatvédelmi kérdésekben illetékes felügyeleti hatóságokat a 3. szakasz ismerteti.

ugrás a lap tetejére