Felhasználási feltételek

Egyéb rendelkezés hiányában a Hitachi Medical Systems ezen honlapja és annak teljes tartalma, beleértve a design-t, a szöveget, a grafikákat, a logókat, képeket, videókat és dokumentumokat, szerzői jogi védelem alatt áll és a Hitachi Medical Systems Europe Holding AG, Svájc, a leányvállalatai, illetve annak a személynek vagy vállalatnak a tulajdonát képezik, amelyik közzétette a fenti tartalmakat. A honlapon található vagy azzal kapcsolatos minden szerzői és intellektuális jog tulajdonosa, illetve egyes esetekben licensz birtokosa a Hitachi Medical Systems Europe Holding AG és/vagy a leányvállalatai.  Minden meglévő jog fenntartva.

A Hitachi Medical Systems Holding (saját nevében, illetve az illetékes leányvállalatai nevében) felhatalmazza Önt, hogy a dokumentumokat kizárólag szervezeten belüli nem kereskedelmi célú felhasználásra lemásolja, feltéve, hogy a fenti szerzői jogi megjegyzés minden példányban szerepel. Az előbbi kifejezett rendelkezésen kívül a jelen leírás semelyik kitétele nem értelmezhető úgy, hogy bármiféle licencet vagy jogot ruházna át a Hitachi bármely szerzői jogával, szabadalmával, védjegyével vagy más szellemi tulajdonjogával kapcsolatban.

Jelen kiadvány pontatlanságokat vagy hibákat tartalmazhat. A dokumentumokat a jelenlegi formájukban biztosítjuk, bármilyen – akár kifejezett, akár vélelmezett – jótállás nélkül, ideértve többek között a forgalmazhatóságra, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságra, illetve bármely harmadik fél jogainak sértetlenségére vonatkozó vélelmezett jótállást. A HITACHI MEDICAL SYSTEMS HOLDING SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS A JELEN DOKUMENTUMOK FELHASZNÁLÁSÁBÓL ADÓDÓ SEMMIFÉLE RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, ILLETVE BÁRMELY KÁRÉRT, LEGYEN AZ SZERZŐDÉSES KÁR, JOGELLENES KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB. Jelen dokumentumok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatók.

Hello! We're happy that you want to talk! Let us know some details and we'll get in touch.
let's talk